Salaris administratie

Salarisadministratie

Finance Anders BV is aangesloten bij Masters Netwerk, een landelijk netwerk van professionele dienstverleners op het gebied van financieel, fiscaal en personeel. 

Meer informatie over het voordeel van dit landelijk netwerk?

Wij ondersteunen onze klanten met:

 • Online platform dat 24/7 voor de klant beschikbaar is
 • Volledige digitale afwikkeling van alle mutaties
 • App's voor mobiele telefoon en tablet
 • Digitaal personeelsdossier, bijvoorbeeld: arbeidscontract, digitale loonstrook en jaaropgave
 • Automatische signalering; bijvoorbeeld: einde dienstverband, verjaardag, jubileum
 • CAO-ondersteuning en ondersteuning van organisatie-specifieke regelingen
 • Dashboards, rapportages en managementinformatie
 • Procesondersteuning; bijvoorbeeld: nieuwe medewerker, declaraties, verlofaanvraag
 • En nog veel meer

Onze dienstverlening sluit zich naadloos aan bij de behoeften die jouw organisatie heeft. Jij bepaald welke activiteiten jij zelf uitvoert en welke je laat uitvoeren door ons. De tarieven zijn afhankelijk van de verdeling van de activiteiten en de omvang van de administratie. 

De salarisadministratie en salarisverwerking is verder nog uit te breiden met:

 • Personeelsadministratie met opleidingen, verstrekkingen, arbeidsverleden, leaseauto's
 • Verlof administratie met digitaal aanvragen van verlof en berekening verlofrechten
 • Verzuimadministratie, incl. casemanagement
 • Functioneren & Beoordelen
 • Opzetten van personeelsbeleid of beloningsbeleid
 • Opstellen van een personeelshandeling
 • Opzetten van een methodiek voor Functioneren en Beoordelen;
 • Ondersteuning bij (het opzetten van) Werving en Selectie;
 • En andere HR taken

Benieuwd naar de tarieven?